Các cách hacks file .htaccess bạn nên biết


File .htaccess (hypertext access) của apache là một công cụ cực kỳ hữu dụng. File .htaccess thường được tìm thấy trong thư mục root của website, bạn có thể dễ dàng sửa chữa nó bằng bất kỳ text editor nào. Bạn nên sao lưu lại file .htaccess của mình trước khi thử nghiệm các cách hack dưới đây.

1. Ngăn chặn hotlink

Nhiều người copy ảnh từ server của bạn và đưa lên trang web của họ. Thêm vào .htaccess đoạn mã dưới đây sẽ giúp bạn ngăn chặn ảnh hiển thị trên website khác:

Options +FollowSymlinks 
#No hotlink RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?domain.com/ [nc] 
RewriteRule .*.(gif|jpg|png)$ http://domain.com/images/stop_stealing_bandwidth.gif [nc]

2. 301 Redirect

Nếu bạn chuyển domain, hoặc chỉ muốn chuyển một trang cũ về một trang mới và không muốn lo lắng về các kết quả search từ google, sử dụng đoạn mã sau

Redirect 301 /d/file.html http://www.domain.com/r/file.html

3. Chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên mới
Sử dụng đoạn mã dưới đây bạn có thể chuyển tất cả các link từ tên miền cũ sang tên miền mới:

#Chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên mới 
RewriteEngine On 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [R=301,L]

4. Tạo trang báo lỗi riêng
Bạn không muốn dùng các trang báo lỗi có sẵn của host, bạn có thể tạo các trang báo lỗi riêng và cấu hình vào file htaccess như sau:

ErrorDocument 401 /error/401.php 
ErrorDocument 403 /error/403.php 
ErrorDocument 404 /error/404.php 
ErrorDocument 500 /error/500.php

5. Cấm IP truy cập

Nếu có 1 IP thường xuyên spam website của bạn, bạn có thể cấm IP đó như dòng 2, hoặc cấm 1 dải IP như dòng 3:

allow from all 
deny from 113.190.183.138 
deny from 113.190

6. Đặt email mặc định cho server admin
Sử dụng đoạn mã sau:

ServerSignature EMail 
SetEnv SERVER_ADMIN default@domain.com

7. Bảo vệ file
Đoạn mã dưới đây sẽ từ chối khi người dùng truy cập vào bất kỳ file nào và gửi về lỗi 403:

#Protect .htaccess 
File 
<files .htaccess=""> 
order allow,deny 
deny from all 
</files>

8. Đặt mã cho thư mục và file

Bạn có thể đặt mã & quyền truy cập vào thư mục/file như sau:

# Đặt mã cho thư mục 
resides 
AuthType basic 
AuthName "Thư mục này đã được bảo vệ" 
AuthUserFile /home/path/.htpasswd 
AuthGroupFile /dev/null 
Require valid-user 
# Đặt mã cho file 
<files secure.php=""> 
AuthType Basic 
AuthName "Prompt" 
AuthUserFile /home/path/.htpasswd 
Require valid-user 
</files>

9. Đặt trang mặc định

Bạn có thể đặt trang web mặc định cho thư mục nào đó. Ví dụ đặt file about.html thay cho file index.html:

#Đặt trang mặc định (index) 
DirectoryIndex about.html

10. Nén file bằng cách bật Gzip

Bằng cách bật Gzip bạn có thể nén file từ server giúp cho việc tải trang nhanh hơn

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/xml application/xhtml+xml text/javascript text/css application/x-javascript 
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

11. Bỏ “category” ở URL

Để chuyển url từ: http://domain.com/category/tong-hop về -> http://domain.com/tong-hop, bạn chỉ cần thêm vào file .htaccess đoạn mã sau

RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.domain.com/$1 [R=301,L]

12. Bỏ phần đuôi file ở URL

Bạn mới lập trình php và không muốn hiện .php ở url, hãy thêm đoạn code sau:

RewriteRule ^(([^/]+/)*[^.]+)$ /$1.php [L]

13. Thêm / vào cuối URL

Một vài bộ máy tìm kiếm (như Yahoo)tự động bỏ dấu / ở cuối url. Website của bạn cũng có thể được truy cập có hoặc không có dấu / ở sau cùng url. Điều này không tốt với các bộ máy tìm kiếm (sẽ bị coi là duplicated content). Thêm đoạn mã dưới đây vào .htaccess để giải quyết vấn đề đó:

#Thêm / vào cuối URL 
RewriteBase / 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_URI} !# 
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(.*)/$ 
RewriteRule ^(.*)$ http://vannyneo.com/$1/ [L,R=301]

14. Bỏ www ở URL

Nếu bạn muốn chuyển mọi truy cập từ http://www.example.com thành http://example.com, thêm đoạn mã sau vào file .htaccess:

RewriteEngine On 
RewriteBase / 
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example.com$ [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]

15. Thêm www vào URL

Tất nhiên nếu bạn muốn ngược lại “14” bạn có thể dùng đoạn mã sau:

RewriteEngine On 
RewriteBase / 
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.example.com$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301]

16. Không cho “browse” thư mục

Để ngăn chặn truy cập vào tên file trong thư mục nào đó (ví dụ thư mục plugins của wordpress), thêm đoạn mã sau vào file .htacess:

Options All -Indexes

Nếu bạn muốn cho phép browse thư mục bạn chỉ cần đổi lại là:

Options All +Indexes

chiplove.biz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s